ZNAČENÍ LEPKU

V současné době jsou všichni výrobci povinni uvádět veškeré informace o alergenních látkách a produktech, které byly použity při výrobě potraviny. Toto upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32011R1169 Informace se na obale potraviny uvádí buďto přímo ve složení a to tak, že název alergenní látky nebo